سیروپ Teisseire بلوبری

سیروپ Teisseire بلوبریTEISSEIRE Blueberry


سیروپ تیزر بلوبری

از موارد استفاده این سیروپ ها میتوان به تهیه انواع نوشیدنی های سرد ٬ انواع کوکتل ها ٬ انواع شیک ها ٬ انواع فراپه ها و انواع نوشیدنی های گرم اشاره کرد .