پودر شربت tang لیمو نعناع + پودر شربت tang + پودر شربت لیمو نعناع

پودر شربت تانگ لیمو نعناع

این پودر شربت فاقد هرگونه رنگ صنعتی و حاوی ویتامین c می باشد و شیرین شده با شکر است.