پودر شربت tang استوایی + پودر شربت tang + پودر شربت استوایی

پودر شربت TANG استواییTANG Tropical Cocktail Flavored Artificial Drink Powder Sweetened With Sugar 500g


پودر شربت تانگ استوایی

این پودر شربت فاقد هرگونه رنگ صنعتی و حاوی ویتامین c می باشد و شیرین شده با شکر است.