پودر شربت TANG آناناس + شربت خارجی + پودر تانگ + پودر شربت

پودر شربت TANG آناناسTANG Pineapple Flavored Artificial Drink Powder Sweetened With Sugar 500g


پودر شربت تانگ آناناس

این پودر شربت فاقد هرگونه رنگ صنعتی و حاوی ویتامین c می باشد و شیرین شده با شکر است.