عسل زنجبیلی ارگانیک Honey town

عسل زنجبیلی ارگانیک Honey townHoney town ginger raw pure


عسل زنجبیلی ارگانیک هانی تاون

این عسل 100 درصد ارگانیک و طبیعی بوده و ساخت کشور ارمنستان می باشد. بسته بندی به شکل ظرف شیشه ای همراه با درپوش شیشه ای-کاغذی است.