سیروپ Teisseire نیشکر + سیروپ نیشکر

سیروپ Teisseire نیشکرTeisseire Liquid Cane Sugar Syrup Special Barman 700ml


سیروپ تیزر نیشکر

این محصول دارای حداقل 21٪ محتوای نیشکر است و مناسب برای کوکتل ها و دسرها می باشد .همچنین این سیروپ بدون طعم دهنده ای مصنوعی و مواد نگهدارنده است.