نمک صورتی درشت برای آسیاب SALDORO + نمک

نمک صورتی درشت برای آسیاب SALDOROSALDORO Ursalz Mühlensalz Rosa Beutel 600 g


 نمک صورتی درشت برای آسیاب سالدورو

این نمک درشت 100٪ طبیعی ، فاقد گلوتن و مناسب برای آسیاب است. SALDORO Ursalz ممکن است حاوی ذرات رنگی باشد. این مواد معدنی برای اصالت این محصول طبیعی است.