نمک درشت برای آسیاب SALDORO

نمک درشت برای آسیاب SALDOROSALDORO Ursalz Mühlensalz Beutel 600 g


 نمک درشت برای آسیاب سالدورو

این نمک درشت 100٪ طبیعی ، فاقد گلوتن و مناسب برای آسیاب است. SALDORO Ursalz ممکن است حاوی ذرات رنگی باشد. این مواد معدنی برای اصالت این محصول طبیعی است.