عسل سیاه شبدر SueBee

عسل سیاه شبدر SueBeeSuebee Premium Clover Honey 2.3Kg


عسل سیاه شبدر سوبی

این عسل فیلتر شده از شهد گل های شبدر تهیه شده است و ساخت کشور آمریکا می باشد.