پودر سالاد Zamek ایتالین

پودر سالاد Zamek ایتالینZamek Salat-Fix Italian style


پودر سالاد زامک ایتالین

این محصول حاوی 5 عدد است و ممکن است حاوی تکه های سویا ، تخم مرغ ، گلوتن و کرفس باشد.