پودر سالاد Zamek سزار

پودر سالاد Zamek سزارZamek Caesar Salat-Fix


پودر سالاد زامک سزار

این محصول حاوی 5 عدد است و ممکن است حاوی تکه های سویا ، تخم مرغ ، گلوتن و کرفس باشد.