نکتار گازدار Bella Ella

نکتار گازدار Bella EllaBella Ella Rose Zero Drink 750ml


نکتار گازدار بلا الا

این نوشیدنی با طعم انگور ، کیوی و انگور وحشی یکی از خوشمزه ترین نوشیدنی هاست. همچنین این نوشیدنی فاقد الکل است.