عسل خامه ای ارگانیک Honey town

عسل خامه ای ارگانیک Honey townHoney town creamy raw pure


عسل خامه ای ارگانیک هانی تاون

این عسل 100 درصد ارگانیک و طبیعی بوده و ساخت کشور ارمنستان می باشد. بسته بندی به شکل ظرف شیشه ای همراه با درپوش شیشه ای-کاغذی است.