دراژه m&m’s میکس

دراژه m&m’s میکسm&m’s Mix Dragee 400g


دراژه ام اند امز میکس

این بسته حاوی ۵ بسته دراژه شکلاتی ، ۴ بسته دراژه کریسپی و ۵ بسته دراژه بادام زمینی است.