پاستا Divella فسیلی فاقد گلوتن

پاستا Divella فسیلی فاقد گلوتنDivella Corn & Rice Gluten Free Fusilli 400g


پاستا فسیلی دیولا فاقد گلوتن 

این پاستا فسیلی از ذرت و برنج تهیه شده است و ساخت کشور ایتالیا و فاقد گلوتن می باشد.