شکلات گل رز Bind

شکلات گل رز BindBind Rose Chocolate 23g


شکلات گل رز بیند

این گل حاوی تعدادی شکلات است که بسیار برای هدیه دادن به عزیزانتان مناسب می باشد.