کوکی شکلاتی m&m’s + کوکی + کوکی خارجی

کوکی شکلاتی m&m’sm&m’s Double Chocolate Cookies 180g


کوکی شکلاتی ام اند امز 

آرد گندم این محصول حاوی آهن ، نیاسین و تیامین می باشد و از کاکائو کم چرب تهیه شده است.