دمنوش دیلما با طعم گل بابونه
دمنوش دیلما با طعم گل بابونه
دمنوش دیلما با طعم گل بابونه
دمنوش دیلما با طعم گل بابونه

چای کیسه ای گل بابونه DilmahDilmah green tea chamomile greed


چای کیسه ای گل بابونه دیلما

شهرت چای سیلان به کیفیت ممتاز آن است در حالی که چای دیلما تصویری متفاوت از طعم واقعی چای اصیل سیلان را ارائه کرده است. چای اصیل دیلما طعم و عطر گل بابونه را دارد.