شکلات بار مارس

این شکلات کارامل با روکش کاکائویی میتواند انتخاب خوبی برای عصرانه شما باشد.