چای کیسه ای سلمار کلاسیک
چای کیسه ای سلمار کلاسیک
چای کیسه ای سلمار کلاسیک
چای کیسه ای سلمار کلاسیک

چای کیسه ای کلاسیک CelmarCelmar Tea Bag classic


چای کیسه ای کلاسیک سلمار

این چای کیسه ای باعث تقویت سیستم دفاعی بدن، کاهش استرس,مهار کننده اشتها,افزایش تمرکز,بهبود خلق و خوی و خواب عمیق می شود.