شکلات شیری و تلخ پرگاله

این شکلات ترکیبی از شیر و شکلات در دو سلیقه کلاسیک و مدرن است.