شکلات شیری و تلخ PergalePergale Chocolate Tablet 100gr Milk and Dark


شکلات شیری و تلخ پرگاله

این شکلات ترکیبی از شیر و شکلات در دو سلیقه کلاسیک و مدرن است.