تخم مرغ شانسی جوی Kinder (پسر)KINDER SURPRISE JOY EGG BOY


تخم مرغ شانسی جوی کیندر (پسر)

این تخم مرغ شانسی با محتوی روکش شکلاتی شیری-سفید و اسباب بازی های متنوع است.