تخم مرغ شانسی جوی Kinder (دختر)KINDER SURPRISE JOY EGG GIRL


تخم مرغ شانسی جوی کیندر (دختر)

این تخم مرغ شانسی با محتوی روکش شکلاتی شیری-سفید و اسباب بازی های متنوع است.