چای کیسه ای سلمار اُرل گری
چای کیسه ای سلمار اُرل گری
چای کیسه ای سلمار اُرل گری
چای کیسه ای سلمار اُرل گری

چای کیسه ای اُرل گری CelmarEarl Grey tea bags Celmar Batm


چای کیسه ای با طعم اُرل گری سلمار

این چای کیسه ای باعث تقویت سیستم دفاعی بدن، کاهش استرس,مهار کننده اشتها,افزایش تمرکز,بهبود خلق و خوی و خواب عمیق می شود.اُرل گری یک نوع چای طبیعی از کشور چین میباشد که طرفدار زیادی در این کشور دارد.