دمنوش هفت گیاه Fun Time

دمنوش هفت گیاه Fun Timefun time 7-herbal tea


دمنوش هفت گیاه فان تایم

دمنوش هفت گیاه به صورت 100% طبیعی تهیه گردیده است که دارای عطر هفت گیاه ( به همراه زیره و چای اولانگ ) می باشد.

.شماره پروانه بهداشت :

23/12260