چای سبز دیلما با طعم نعناع مراکشی
چای سبز دیلما با طعم نعناع مراکشی
چای سبز دیلما با طعم نعناع مراکشی
چای سبز دیلما با طعم نعناع مراکشی

چای سبز نعناع مراکشی DilmahDilmah green tea Moroccan Mint


چای سبز با طعم نعناع مراکشی دیلما

شهرت چای سیلان به کیفیت ممتاز آن است در حالی که چای دیلما تصویری متفاوت از طعم واقعی چای اصیل سیلان را ارائه کرده است.