نمک مدیترانه wiko + نمک ایرانی

نمک مدیترانه wikoWiko Mediterranean Salt 100g


نمک مدیترانه ویکو

این محصول ساخت شده شرکت ایرانی است و فاقد مواد نگهدارنده ، افزوندنی و رنگ صنعتی است. نمک مدیترانه ای ویکو مناسب برای استفاده روزمره می باشد.