دان قهوه اسپرسو دکافئین ایلی
دان قهوه اسپرسو دکافئین ایلی
دان قهوه اسپرسو دکافئین ایلی
دان قهوه اسپرسو دکافئین ایلی
دان قهوه اسپرسو دکافئین ایلی
دان قهوه اسپرسو دکافئین ایلی

دان قهوه اسپرسو دکافئین ایلی

ایلی دکافین شده(illy espresso decaffeinato) با دقت فراوان چیده شده از بهترین کشتزارهای قهوه، و گلچین شده از مرغوبترین دان های عربیکا ، قهوه دکافیین شده یکی از محصولات ویژه شرکت ایتالیایی ایلی می باشد. این محصول دارای روستی متوسط است که توسط فنآوری ویژه ای توسط شرکت ایلی کافیین زدایی (بدون کافئین)شده است، مناسب برای افرادی که دوست دارند یا بنا به توصیه پزشک مایل اند که نوشیدنی قهوه آنها بدون کافیین باشد.این محصول در قوطی های حاوی ۲۵۰ گرم قهوه بوده و به شکل دان می باشد. مناسب برای اسپرسو