عسل Breitsamer جنوب فرانسه + عسل خارجی + عسل فرانسوی

عسل بریت سامر جنوب فرانسه

این عسل تهیه شده در جنوب فرانسه است که جزء مناطق مدیترانه ای محسوب می شود. این عسل توسط زنبور های عسل از گل ها و گیاهان متنوعی که در جنوب فرانسه رشد می کنند ، تهیه می شود که این تنوع باعث تشکیل عسلی به حالت خامه ای با طعمی فوق العاده می گردد.