عسل Breitsamer اندلس + عسل آلمانی + عسل خارجی
عسل بریت سامر اندلس
این عسل تهیه شده در شهر اندلس اسپانیا است که جزء مناطق مدیترانه ای محسوب می شود. عسل اندلس دارای طعمی دلنشین و عطری فوق العاده است که دارای خواص متعدد می باشد.