عسل صنوبر نقره ای Breitsamer + عسل آلمانی + عسل خارجی
عسل صنوبر نقره ای بریت سامر

عسل صنوبر نقره ای توسط زنبور های عسل از درختان صنوبری تهیه می شود که با نور بسیار کمی رشد می کنند و در نتیجه عسلی تیره رنگ با ترکیبی از طعم های مالت ، تند و رزین به دست می آید.