عسل گل های اقاقیا ارگانیک Bihophar + عسل + خرید عسل خارجی + عسل بیهوفار + عسل Bihophar

عسل گل های اقاقیا ارگانیک BihopharBihophar - AKAZIENHONIG BIO-SIEGEL FLÜSSIG-450g


عسل گل های اقاقیا ارگانیک بیهوفار

این عسل ارگانیک کاملا در مناطق بکر تهیه و تولید می شود و از شهد گل های اقاقیا بدست می آید.

بیهوفار تنها شرکت سنتی است که بیش از 80 سال وجود دارد و بهترین عسل ها را در سراسر جهان عرضه می کند.