عسل اقاقیا Breitsamer + عسل خارجی + عسل آلمانی

عسل اقاقیا BreitsamerBreitsamer Acacia Honey


عسل اقاقیا بریت سامر

این عسل تهیه شده از گل رز سفید (آکاسیا) هست که یکی از اولین منابع عسل برای زنبورها در بهار است در نتیجه عسلی معطر و با طعم شیرین است.