عسل جنگلی باواریا Breitsamer

عسل جنگلی باواریا Breitsamerbreitsamer Bavarian Forest 500g


عسل جنگلی آلپ بریت سامر

این عسل محصولی طبیعی و خالص از جنگل های آلپ است. زنبور ها از بهار تا نیمه تابستان شروع به جمع آوری شهد از گل های رنگارنگ و مختلفی که د ر این دره وجود دارد می کنند و در نتیجه عسلی به حالت کرمی ( حالت خامه مانند ) و رنگی طلایی حاصل می شود.