سس فلفل سبز National

سس فلفل سبز NationalNational Green Chilli Sauce


سس فلفل سبز نشنال

سس فلفل سبز با طعم تند خود می تواند مناسب برای انواع دسر ها و غذا ها از جمله سالاد و مرغ … مختلف باشد.