شیر نارگیل American Green

شیر نارگیل American GreenAmerican Green Coconut Milk 400 ml


شیر نارگیل آمریکن گاردن

این محصول حاوی مواد: چربی 4 گرم، سدیم 35 میلی گرم، کربوهیدرات 3 گرم، فیبر 3 گرم، شکر 3 گرم، پروتئین 1 گرم می باشد.