تافی شکلات تلخ 1کیلوگرمی Riesen

تافی شکلات تلخ 1 کیلوگرمی RiesenRiesen Dark Chocolate Chewy Toffee 1kg


تافی شکلات تلخ ریزن

 تافی خوشمزه ریزن با طعم تلخ بسیار برای پذیرایی مناسب است.