lollipop
lollipop
lollipop
lollipop
lollipop
lollipop

آبنبات چوبی بزرگ Lollipop طرح ابر و باد بنفشLOLLIPOP YELLOW AND Purple


آبنبات چوبی بزرگ طرح ابرو باد بنفش لولی پاپ
مارک این شکلات نیز lollipop است که یکی از معروفترین هاست.تزئین کردن جعبه کادو به همراه این شکلات نیز می تواند یک ایده جالب باشد.