lollipop
lollipop
lollipop
lollipop
lollipop
lollipop

آبنبات چوبی کوچک Lollipop طرح ابر و باد آبیLOLLIPOP BLUE


آبنبات چوبی کوچک در طرح ابر و باد آبی لولی پاپ
مارک این شکلات نیز lollipop است که یکی از معروفترین هاست.تزئین کردن جعبه کادو به همراه این شکلات نیز می تواند یک ایده جالب باشد.