آدامس Minions

آدامس MinionsMinions Bubble Gum


قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان

آدامس مینیونز

طعم های متفاوت آدامس فروزن خاص و بی نظیر است و نظر هر فردی را نسبت بخود جلب میکند .