سس مخصوص گوشت kuhne سیراچا فلفل تند

سس مخصوص گوشت kuhne سیراچا فلفل تندMADE FOR MEAT SRIRACHA HOT CHILI 235ML


سس مخصوص گوشت کوهن سیراچا فلفل تند

سس مخصوص گوشت کوهن سیراچا فلفل تند محصول کشور آلمان است . این محصول میتوان به عنوان طعم دهنده به انواع گوشت اضافه کرده تا طعم جدیدی را تجربه کنید .