سس مخصوص گوشت kuhne چیپوتل مخصوص همبرگر

سس مخصوص گوشت kuhne چیپوتل مخصوص همبرگرMADE FOR MEAT CHIPOTLE BURGER STYLE 235ML


سس مخصوص گوشت کوهن چیپوتل مخصوص همبرگر

سس مخصوص گوشت کوهن چیپوتل مخصوص همبرگر محصول کشور آلمان است . این محصول میتوان به عنوان طعم دهنده به همرگر اضافه کرده تا طعم جدیدی را تجربه کرد .