سس مخصوص گوشت kuhne سیر سیاه

سس مخصوص گوشت kuhne سیر سیاهMADE FOR MEAT BLACK GARLIC 235ML


سس مخصوص گوشت کوهن سیر سیاه

سس مخصوص گوشت کوهن سیر سیاه محصول کشور آلمان است . این محصول ا میتوان به عنوان طعم دهنده به انواع گوشت اضافه کرده تا طعم جدیدی را تجربه کرد .