سیروپ پشن فروت فاقد گلوتن Monin

سیروپ پشن فروت فاقد گلوتن Moninpassion fruit free gulten monin syrups


سیروپ پشن فروت فاقد گلوتن مونین

این محصول فاقد هرگونه مواد لبنی و شکر و گلوتن است . مناسب برای کوکتل ها و دسرها می باشد .همچنین این سیروپ بدون طعم دهنده ای مصنوعی و مواد نگهدارنده است.