سیروپ دارچین فاقد گلوتن Monin

سیروپ دارچین فاقد گلوتن Monincannelle free gulten monin syrup


سیروپ دارچین فاقد گلوتن مونین

این محصول فاقد هرگونه مواد لبنی و شکر و گلوتن است . مناسب برای کوکتل ها و دسرها می باشد .همچنین این سیروپ بدون طعم دهنده ای مصنوعی و مواد نگهدارنده است.