سیروپ زعفرانی فاقد گلوتن Monin

سیروپ زعفرانی فاقد گلوتن Moninsaveur rhum free gulten monin syrup


سیروپ زعفرانی فاقد گلوتن مونین

این محصول فاقد هرگونه مواد لبنی و شکر و گلوتن است . مناسب برای کوکتل ها و دسرها می باشد .همچنین این سیروپ بدون طعم دهنده ای مصنوعی و مواد نگهدارنده است.