سیروپ سیب سبز فاقد گلوتن Monin

سیروپ سیب سبز فاقد گلوتن Moninpomme verte free gulten monin syrup


سیروپ سیب سبز فاقد گلوتن مونین

این محصول فاقد هرگونه مواد لبنی و شکر و گلوتن است . مناسب برای کوکتل ها و دسرها می باشد .همچنین این سیروپ بدون طعم دهنده ای مصنوعی و مواد نگهدارنده است.