سیروپ هلو فاقد گلوتن Monin

سیروپ هلو فاقد گلوتن Moninpeche free gulten monin syrup


سیروپ هلو فاقد گلوتن مونین

این محصول فاقد هرگونه مواد لبنی و شکر و گلوتن است . مناسب برای کوکتل ها و دسرها می باشد .همچنین این سیروپ بدون طعم دهنده ای مصنوعی و مواد نگهدارنده است.