پوره توت فرنگی فاقد گلوتن monin
پوره توت فرنگی فاقد گلوتن monin
پوره توت فرنگی فاقد گلوتن monin
پوره توت فرنگی فاقد گلوتن monin
پوره توت فرنگی فاقد گلوتن monin
پوره توت فرنگی فاقد گلوتن monin

پوره توت فرنگی فاقد گلوتن moninStrawberry fruit free gluten monin puree


پوره توت فرنگی فاقد گلوتن مونین

این پوره فاقد محصولات لبنی و شکر مصنوعی و گلوتن می باشد که مناسب برای گیاهخواران نیز می باشد .